Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Kirundi”

URWENGE, URUHENDO, TUVYIYAMIRIZE

Writing Staff 0

« Intsinzi ku ruhendo n’urwenge izoba intambwe ikomeye ku mahoro arama mu Burundi ; kandi iyo ntsinzi iri hafi » (ACOPA-BURUNDI). Iki gice c’ibiganiro gihariwe kuvumbura Urwenge rugamije guhenda, vyama bikoreshwa n’abantu canke…